Notifications
Clear all

มิชลินส่งมอบหมวกนิรภัย 1,000 ใบ แก่เยาวชนกระบี่

1 Posts
1 Users
0 Likes
38 Views
แอ่นแอ๊น
Posts: 101
Admin
Topic starter
(@admin)
Reputable Member
Joined: 1 year ago

เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.65) จังหวัดกระบี่ นำโดย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการ ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกประกอบไปด้วยออสเตรเลีย รวมทั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล สยามมิชชินประเทศไทย และก็คณะ

ได้ร่วมกิจกรรม รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% รวมถึงการส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับโรงเรียนต้นแบบการภายใต้โครงการ "มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง" โดยมี นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันหมายรวมไปถึงบรรเทา สาธารณภัย จว.กระบี่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ จว.กระบี่ 8 อำเภอ ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5) ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ในการนี้ นายมานูเอล มอนตานา ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกประกอบกับออสเตรเลีย กล่าวว่า มิชลินริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หรือ Micelin Safe on the Road

ซึ่งมิชลินดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 27 ปี โดยมุ่งเสริมสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกเกีบการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและก็มีวินัย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วก็มีบทบาทในการสร้าวการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย

มิชลินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง

มิชลินส่งมอบหมวกนิรภัย 1,000 ใบ แก่เยาวชนกระบี่

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการกระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ซึ่งริเริ่มในหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และเชื่อมั่นว่าด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้ดำเนินโครงการฯ จะส่งผลให้ จ.กระบี่ประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน จนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศซไทย ที่มีความปลอดภัยทางถนนสูงสุด สำหรับผู้อยู่อาศัยรวมถึงนักท่องเที่ยว

เนื่องจาก จว.กระบี่ มีจำนวนผู้บาดเจ็บประกอบกับเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ทาง จ.จึงได้ริเริ่มโครงการ "กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนประกอบไปด้วยลดความสูญเสียต่อชีวิตร่วมกับทรัพย์สิน ซึ่งไม่เพียงเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จว.ใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จว.กระบี่ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อการป้องกันประกอบไปด้วยลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และ จ.กระบี่ได้กำหนดให้การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระสำคัญของ จว.กระบี่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายการป้องกันรวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันประกอบกับลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่บริษัทมิชิลิน จำกัด ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยเด็ก จำนวน 1,000 ใบ ให้จังหวัดกระบี่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : ข่าวกระบี่วันนี้ และอย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ ของเรา ที่เดียว

รับโฆษณาสินค้า กับเรา กระดานแห่งความสุข