Notifications
Clear all

ผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอน จะมีอาการอย่างไรบ้าง


admin
Posts: 49
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 3 months ago

มาตรวจเช็ก 8 อาการ ของการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอน อาการมากที่สุดเท่ากับ ไอ สำหรับในประเทศไทย สามารถให้ยาฟาวิพิราเวียร์ต่อเนื่อง รวมทั้งภายใน 3 วัน อาการเหล่านี้จะเริ่มทุเลาลง รวมทั้งร่างกายจะดีขึ้น

จากรายงานของ ศบค. รวมทั้ง สธ. ได้เปิดเผยว่า พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยข้อมูล ของอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอไมครอนที่มีอาการ 41 ราย 8 อาการที่พบ มากที่สุดเท่ากับ อาการไอ 54 % รองลงมา เจ็บคอ 37 % มีไข้ 29 % ปวดกล้ามเนื้อ 15 % มีน้ำมูก 12 % ปวดศีรษะ 10 % หายใจลำบาก 5 % ส่วนอาการได้กลิ่นลดลงมีเพียง 2 %

จะมีอาการอย่างไร หากเราติดเชื้อโควิดโอไมครอน

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงอาการของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งต่างประเทศรวมทั้งในประเทศขณะนี้ แจ้งสำหรับนักอ่านเบื้องต้น อาการไม่แตกต่างจากอาการโควิด-19 สายพันธุ์อื่น แต่ส่วนใหญ่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน เท่ากับ มีไข้ เจ็บคอ รวมทั้งไอแห้งๆ เกือบทุกประเทศรายงานตรงกันว่า ความรุนแรงไม่มากเท่าเดลตา หลายประเทศบอกว่ารุนแรงน้อยกว่าเดลตาพอสมควร พบบางรายมีอาการปอดอักเสบ แต่ไม่มากนัก สำหรับการรักษาในไทยให้ยาต้านไวรัส (Favipiravir) ภายใน 3 วัน (24-72 ชั่วโมง) พบว่า ผู้ป่วยอาการดีขึ้นรวมทั้งหายเป็นปกติ

นอกจากนี้ข้อมูลที่เชื่อมโยงยังพบว่า ข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนในไทย 100 รายแรก เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ 99 ราย ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อายุน้อยสุด 34 ปี มากที่สุด 77 ปี โดยผู้ป่วยไม่มีอาการประมาณครึ่งหนึ่ง รวมทั้งอีกครึ่งหนึ่งมีอาการไม่มาก โดย 100 รายแรก ยังไม่มีรายใดต้องใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งยังไม่มีรายใดเสียชีวิต แต่มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 7 ราย ทุกรายได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 โดส

หากมีอาการน้ำมูกไหล ปวดหัว อ่อนเพลียร่างกาย ร่วมกับอาการไอ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 โดยด่วน เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถแยกอาการออกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดหรือโควิด

ที่สำคัญ อย่าเพิ่งไปฉลองที่ไหน ให้รับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งส่วนรวมให้มาก ด้วยการตรวจเชื้อ รวมทั้งกักตัวอยู่บ้านจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดเชื้อแล้ว

Topic Tags
Share: