ใส่ใจต่อการใช้ชีวิต เพื่ออยู่อย่างมีคุณค่า

ในท่ามกลางชีวิตประจำวันที่วุ่นวายและกดดันสารพัดของโลกในยุคปัจจุบัน ทำให้คนเรามักจะมีชีวิตที่ถูกคนอื่นกำหนด และรู้สึกว่าในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปนั้น ผ่านไปแบบขอเอาตัวรอดได้ก็บุญโขแล้ว แทบจะไม่มีเวลาสงบเพื่อให้มานั่งคิดว่า ชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ได้อยู่อย่างมีคุณค่าหรือกำลังเดินทางไปสู่จุดนั้นได้หรือไม่ คนเรามักถูกครอบงำให้กลัวในเรื่องความมั่นคงทางการเงินมากไป จนมุ่งแต่จะสะสมเงินทอง ลืมคิดถึงสาระแห่งการมีชีวิตอย่างแท้จริง

ถึงแม้ว่า คุณจะมีอายุเท่าไหร่ในตอนนี้ แต่ลองคิดดูว่า อะไรคือมรดกที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้โลกใบนี้ก่อนที่จะจากไป เพื่อให้ผู้คนรอบข้างได้จดจำไว้อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหนึ่ง การคิดถึงเรื่องนี้แต่เนิ่นๆ จะทำให้การตัดสินใจต่างๆ ในชีวิต มีความหมายและไม่เสียเปล่าไปกับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็จะได้ใช้เวลาทุ่มเทในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตอย่างเต็มที่ แต่การค้นหาคำตอบในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มีคนมากมายหลงทาง คนมากมายหาไม่เจอกับทางไป คนมากมายรู้วิธีแต่ไม่สามารถทำได้

เราควรให้เวลาอย่างเพียงพอในการคิดทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

  • คุณค่าอะไรคือสิ่งที่เรายึดเป็นหลักในการดำรงชีวิต ซึ่งไม่ควรยึดวัตถุหรือเงินทางเป็นศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว สิ่งที่มีค่าทางใจอาจซื้อหาไม่ได้ด้วยเงิน เช่น การอยู่อย่างสบายใจท่ามกลางคนที่ตนรักและรักเรา การมีสุขภาพดี ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่แสวงหาประโยชน์ที่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรมอันดี
  • ที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้อะไร ไม่เป็นไรที่จะทำอะไรผิดพลาด เพราะมนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และยอมรับในความผิดพลาดนั้นเพื่อจะได้เดินหน้าแก้ไขต่อไป
  • ต้องปรับปรุงอะไร เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การบรรลุเป้าหมายใดๆ ไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันได้ง่ายๆ ฉะนั้นแล้วจำเป็นต้องมีแผนงาน มีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ สิ่งใดที่ต้องเรียนรู้และพัฒนา ก็ต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่จนกว่าจะสำเร็จ บันทึกทุกการพัฒนาของตนเอง แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตาม เพื่อสร้างกำลังใจ
  • เรามีคุณสมับติอะไรที่โดดเด่น การสร้างความสำเร็จจากจุดเด่นของตัวเองง่ายกว่าการพยายามในสิ่งที่ตนเองไม่มีความถนัดหรือไม่มีพรสวรรค์ ฉะนั้น การพยายามค้นหาและพิจารณาตนเอง ว่าควรเสริมจุดแข็งด้านใดให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็พัฒนาแก้ไขจุดอ่อนที่สำคัญเพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วง
  • อะไรคือสิ่งที่ตนเองสนใจ การทำสิ่งที่ชอบ ทำให้ชีวิตมีความสุข เหมือนไม่ใช่การทำงาน จึงมักจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าการทำงานที่ไม่ชอบ หากเลือกไม่ได้ก็พยายามค้นหาจุดดีของสิ่งที่กำลังทำ เพื่อไม่ให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย การกตัญญูต่องานที่ทำอยู่ จะช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้นและสร้างความสนใจขึ้นมาได้

การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

เมื่อคิดได้แล้วก็ต้องตัดสินใจลงมือทำ ด้วยความผูกมัดอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึุ่งต้องอาศัยความอดทน พยายาม และมุ่งมั่น ขณะเดียวกันก็ต้องสนุกกับชีวิตไปพร้อมๆ กัน ไม่เคร่องเครียดจนเกินไป รู้จักผ่อนคลาย และปล่อยวางเพื่อพบกับปัญหาและอุปสรรค หากแม้ต้องล้มเหลวก็ยอมรับได้และสามารถเริ่มต้นใหม่ เพื่อให้การเดินทางของชีวิตเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า แก่ตัวเอง