เทคนิคการออมเงิน

เทคนิคการออมเงินวันนี้เผยวิธีออมเงินง่ายๆ ที่ทำให้คุณมีเงินเก็บครึ่งแสนต่อปี ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเงินออมโดยไม่โหดร้ายกับตัวเองมากนัก เพราะหักออกไปในปริมาณที่น้อย เมื่อคุณหักเงินออกก็ทำเป็นลืม ๆ เงินส่วนนั้นไปก็ได้ ทำแบบนี้เรื่อย ๆ เงินออกจากน้อยก็จะมากขึ้นแน่นอน

ถ้าคุณมีเงินเดือน 15,000 บาท รวมกับรายได้อื่น ๆ อีก 2,000 บา รวมเป็นเงิน 17,000 บาท ให้หัก 25% ของรายรับเก็บเอาไว้เป็นเงินออมเท่ากับ 4,250 บาท เพื่อเป็นเงินออม เป็นการสร้างวินัยการออมขั้นพื้นฐาน โดยใช้สูตร รายได้ – เงินออม = รายจ่าย หมายถึง เมื่อมีรายได้เข้ามาต้องหักไว้อย่างน้อย 25% เป็นเงินออมอย่างประจำเอาไว้ก่อนที่เหลือจึงนำมาใช้จ่ายได้

จากสูตรการออมดังกล่าวเพื่อความสำเร็จในการออม ผู้เขียนขอเสนอ 2 วิธีในการออมเงินให้สำเร็จคือ

  • ทำบัญชีรับจ่ายประจำวัน เป็นวิธีการที่ง่ายที่ทำให้เรารู้ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด ประเมินการใช้เงินของตัวเองได้ทุกวัน
  • แบ่งเงินที่จะใช้จ่ายออกเป็น 5 ส่วน อย่างเป็นระบบ คือ ดูแลพ่อแม่, จัดการเรื่องลูก, ออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน, ใช้จ่ายส่วนตัว และลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย

ความแตกต่างระหว่างความฝันกับความจริง การได้แต่คิดไม่ยอมทำเอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ ปล่อยให้เวลาทอดยาวออกไป กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้ว การออมเงินก็เช่นเดียวกัน เราไม่มีทางมีเงินออมและทำให้งอกเงยออกดอกออกผลได้เลย ถ้าไม่เริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้

tip-service-charge ค่าทิป

ทิปความรู้ด้านการเงิน

หลีกเลี่ยงการใช้ของแพง ยิ่งถ้าเราใช้ของแพงมากเท่าไร เราก็ต้องจ่ายมากเท่านั้น ถ้าหากหารายได้ไม่ได้มากกว่านิสัยการใช้ของแพง เงินออมของคุณก็จะไม่มีเหลือ และอาจติดลบเหลือน้อยแน่ พึงท่องไว้เสมอว่า “เราจะรวยหรือจนก็ไม่ใช่เรื่องของเขา ส่วนเขาจะรวยหรือจนก็ไม่ใช่เรื่องของเรา” เพราะหากว่ายังไม่รวยอย่างเขา แต่ใช้ของเหมือนเขา เงินออมไม่มีเหลือแน่นอน