วางแผนการเงิน ก่อนแต่งงาน

เมื่อความรักสุกงอมและความพร้อมลงตัว คู่ชายหญิงที่รักกันมักตัดสินใจเลือกเดินเข้าสู่ประตูวิวาห์ การสร้างครอบครัวใหม่ของทั้งคู่ต้องใช้องค์ประกอบสำคัญหลายอย่าง เรื่องการเงินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หากทั้งคู่ร่วมกันวางแผนให้เหมาะสม ก็จะสามารถช่วยเสริมสร้างความรักและความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ได้ไม่น้อย

แม้ว่าคู่รักที่เตรียมตัวแต่งงานกันจะใช้จ่ายไปตามปกติจนถึงวันแต่งงาน ก็ไม่มีผลเสียใด ๆ เพียงแต่ทั้งคู่มีการวางแผนการเงินไปด้วย ก็น่าจะทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างงอกงามขึ้นนอกจากยอดเงิน เพราะนี่ถือเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรักที่ทั้งคู่ทำร่วมกันก่อนแต่งงานได้ศึกษากันและกันก่อน

ก่อนจะวางแผนการเงิน สิ่งที่ควรทำคือ ควรศึกษาในเรื่องนิสัยและทัศนคติเกี่ยวกับการเงินของทั้งคู่ก่อนว่าแต่ละคนมีพื้นฐานอย่างไร มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง อย่าลืมว่าแต่ละคนเติบโตโดยมีพื้นฐานชีวิตแตกต่างกันมา แม้จะมาเป็นคนรักกันแล้วก็ตาม แต่อาจยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้เรียนรู้กัน เรื่องอื่นอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยและเอาไว้ค่อยเรียนรู้กันภายหลังได้ แต่นิสัยด้านการเงินจำเป็นต้องศึกษากันให้ดีเสียก่อนจะลงมือวางแผนการเงินก่อนแต่งงาน

การวางแผนการเงินร่วมกันก่อนแต่งงาน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันในระยะยาว ทั้งคู่จึงควรปรึกษาหารือเรื่องการเงินและการกำหนดงบประมาณการใช้จ่าย รวมถึงการเก็บออมในแต่ละเดือน โดยควรพิจารณาครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยสถานะทางการเงินของกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการใช้เงินต่อไป การตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวและส่วนรวม เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบและลดความตึงเครียดในการใช้จ่าย การตกลงเรื่องการออมทรัพย์ร่วมกัน เพื่อเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นและเพื่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต

เป้าหมายการเงินร่วมกัน

ลองร่วมกันตั้งเป้าหมายไว้คร่าว ๆ ว่าหากได้เงินจำนวนเท่าที่วางแผนไว้แล้วจะนำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง เป้าหมายนั้นอาจเป็นทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน หรืออาจจะเป็นเป้าหมายที่ไม่เป็นรูปธรรม เช่น เอาไว้ใช้ยามจำเป็น เอาไว้จัดฉลองช่วงเวลาพิเศษ หรือเพื่อเป็นของขวัญให้กับการเริ่มต้นชีวิตคู่ แต่หากอยากสร้างความกระตือรือร้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อาจลองหารูปภาพของสิ่งที่เป็นเป้าหมายมาติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้บ่อย ๆ และชัดเจน เช่น รูปบ้าน รถยนต์ หรือสถานที่ที่อยากไป

กองทุน FIF

นอกจากนี้พยายามพูดถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายบ่อย ๆ ทั้งพูดกันเอง และพูดกับคนอื่น เพราะตามหลักจิตวิทยาบอกว่าการพูดถึงเป้าหมายเหมือนกับการสร้างพันธสัญญากับคนรอบข้าง ยิ่งผู้คนรับรู้มากเท่าไรความพยายามที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อคนทั้งคู่มีเป้าหมายร่วมกันแล้ว วิธีที่จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได้ มีดังนี้

การช่วยกันเก็บเงิน โดยอาจเป็นเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายของแต่ละคน เพื่อเป็นการเก็บออมร่วมกัน
การลดค่าใช้จ่าย โดยลองร่วมกันคิดหาหนทางประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถตัดทอนลดลงได้ เช่น ค่าใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจให้ถูกลงตามปริมาณการโทร ค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้ง หรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เป็นต้น

การวางแผนการเงินก่อนแต่งงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายควรตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพราะนอกจากจะทำให้ชีวิตคู่ที่มีความรักเป็นพื้นฐาน สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแล้ว ยังถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในอนาคตอีกด้วย

ข้อมูลจากเว็บไซต์กองทุนบัวหลวง www.bblam.co.th โดย ศิเรมอร เขมาสิทธิ์ บลจ. บัวหลวง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2556