ดันภูเก็ต เป็นจุดหมายของ MICE

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน MICE ชู ภูเก็ต นครไมซ์แดนใต้ สสปน.จัดหนัก ลุ้นขึ้นชั้นบิ๊กเบิ้มศูนย์ภูมิภาค โดยผลักดันภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมสัมมนาและการแสดง สินค้าระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการจัดประชุมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้านานาชาติ

นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับ จ.ภูเก็ต ลงนามข้อตกลงความร่วมมือผลักดันให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม สัมมนาและการแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการจัดประชุมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้านานาชาติ MICE ซึ่งแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความพร้อมและจุดเด่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตามแต่ละพื้นที่ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา สสปน.ได้ดำเนินการเชิงรุกผลักดันให้ทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และพัทยา

นอกจากนี้ นายอนุศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับภูเก็ต นับเป็นจังหวัดที่มีผู้เดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ในแถบเอเชียและยุโรป ด้วยความพร้อมทั้งด้านจำนวนห้องพัก สถานที่จัดประชุมสัมมนา และแสดงสินค้า ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานไมซ์ได้หลายระดับ มีความผสมผสานของความเป็นเมืองและศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บริเวณสามเหลี่ยมอันดามัน ตลอดจนมีความสะดวกในการเดินทาง มีสนามบินนานาชาติ ที่สามารถรองรับผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ

“การประสานความร่วม มือระหว่างสสปน.กับภูเก็ต จะสร้างความแข็งแกร่ง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของภูเก็ต และของประเทศไทยอย่างสูงสุด ทั้งจะเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ไมซ์ของภูมิภาคเอเชีย โดยในปีนี้ สสปน.ตั้งเป้าหมายผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ประมาณ 720,000 คน และสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 57,600 ล้านบาท”

mice Meetings, incentives, conferencing, exhibitions

ข่าวโดย ไทยรัฐ