เปิดให้ประกาศฟรี กองทุนใหม่

ประชาสัมพันธ์กองทุนรวม และกองทุนใหม่ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บ กองทุนใหม่ ผู้จัดทำใจดี เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการขายกองทุนรวม ลงประกาศฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แถมประชาสัมพันธ์ให้ฟรีๆ อีกด้วย ใจดีขนาดนี้ไม่ใช้บริการไม่ได้แล้ว

เจ้าของเว็บ …. เปิดเผยว่า การประกาศกองทุนที่เปิดขายอยู่ในขณะนี้ โดยปกติแล้วทางบริษัทจัดการลงทุนต่างๆ สามารถที่จะทำ link จากเว็บของบริษัทจัดการเลยโดยเจ้าหน้าที่ และหลายๆ บริษัท มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือเว็บข่าวอื่นๆ ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบฟรี แต่ประสิทธิภาพอาจได้ไม่เต็มที่ จึงเสนอแนวคิดใหม่ว่า หากผู้ที่สนใจจะประกาศขายกองทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนใหม่ กองทุนเก่า ฝากประชาสัมพันธ์ได้ฟรี

เพียงส่งข้อมูลกองทุน พร้อมรายละเอียดต่างๆ จะส่งมาแบบสั้นๆ ย่อๆ หรือแบบเต็ม full option เลยก็ยังได้ ทางเจ้าหน้าที่จะลงข้อมูลให้ทันที โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เพียงแต่ว่า ข้อมูลที่จะลงประกาศ ขอให้มีอยู่จริงและเปิดทำการขายจริงๆ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนต่อไป

โดยปกติทางบริษัทจัดการกองทุน อาจมีฐานลูกค้าอยู่แล้วในการเปิดขายกองทุนใหม่ๆ เนื่องจากต้องทำยอดขายให้ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ หากบริษัทจัดการลงทุน ไม่มีฐานลูกค้า อีกทั้งระบบการประชาสัมพันธ์ไม่ดีเท่าที่ควร การเสนอขายกองทุนใหม่ๆ อาจมีข้อจำกัด

ข่าวสาร กองทุน รวม ออก ใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่….