ธุรกิจกองทุนรวมครึ่งปีแรกเงินไหลออก 2.6 หมื่นล้าน

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคมบลจ.) เปิดเผยในภาพรวมถึงธุรกิจกองทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ว่า ในเดือนมกราคมมีเงินไหลออกสุทธิมากที่สุดคือติดลบ 40,972 ล้านบาท กุมภาพันธ์ติดลบ 754 ล้านบาท และ พฤษภาคมติดลบ 11,312 ล้านบาท ในขณะที่อีก 3 เดือนที่เหลือในครึ่งแรกของปีมีเงินไหลเข้าสุทธิเป็นบวก

ทำให้ตลอดครึ่งแรกของปีมีเงินใหม่เข้าซื้อกองทุนรวมทุกประเภทเป็นเงิน 1,222,218 ล้านบาท มีการขายคืน 1,248,528 ล้านบาท รวมเป็นว่ามีเงินไหลออกสุทธิไปถึง 26,310 ล้านบาท สาเหตุที่เงินไหลออกสุทธิ โดยเฉพาะในเดือนมกราคมนั้นเป็นเพราะกองทุนตราสารหนี้ล้วนๆ และเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในเกาหลีใต้โดยดูได้จากปริมาณซื้อขายกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศหรือ FIF ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้

ทั้งนี้ หากนับรวม 6 เดือนแรกของปี กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศหรือ FIF มีการไถ่ถอนสุทธิไปแล้ว 111,580 ล้านบาท (ซื้อใหม่ 278,655 ล้านบาท ถอนออกหรือครบกำหนด 390,235 ล้านบาท) ซึ่งไม่ได้เป็นที่น่าประหลาดใจ เพราะว่าผลตอบแทนสุทธิของกองทุนพันธบัตรเกาหลีใต้เริ่มใกล้เคียงกับผลตอบแทน ในประเทศไทยแล้ว ทั้งยังมีการออกพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรไทยเข้มแข็ง และการแข่งขันด้านเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์อีกด้วย

เงินไหลเข้ากองทุนหุ้น 4.3 พันล้าน

เหตุการณ์เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีความรุนแรงในบ้านเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยตกลงมาและทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียความมั่นใจในการ ลงทุนในประเทศไทยไปมากนั้น มีผลกระทบต่อกองทุนหุ้นอย่างไร นางวรวรรณ กล่าวว่าผู้ลงทุนในกองทุนรวมเดี๋ยวนี้เป็นคนรู้จักจังหวะการลงทุนดีทีเดียว อาจจะเก่งกว่าผู้จัดการกองทุนด้วยซ้ำ เพราะว่ามีการซื้อสุทธิในกองทุนหุ้นในเดือนพฤษภาคม 4,316 ล้านบาท คงเป็นเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปได้โดยที่เศรษฐกิจโดยรวมจะ กระทบช่วงสั้นๆ จึงเป็นโอกาสดีที่จะลงทุนในราคาถูกกว่าที่ควรเป็นในภาวะปกติ

“เขาเชื่อว่าในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นมันและมีหัวใจแข็งแรงขนาดไหน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่กระทบมากที่สุดคือการท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่าไรเลย” นางวรวรรณกล่าว แต่หากนับครึ่งปีแรกนี้ กองทุนหุ้นทุกประเภท (รวม RMF ที่เป็นหุ้น และ LTF) มีการซื้อใหม่ 31,985 ล้านบาท ถอนออก 35,045 ล้านบาท จึงติดลบไป 3,060 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่กองทุน LTF เป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด นายกสมาคมบลจ. กล่าวอีกว่า ยอดซื้อขายกองทุน RMF ในครึ่งแรกของปีมียอดซื้อ 9,248 ล้านบาท ถอนออก 9,157 ล้านบาท สุทธิเป็นบวก 126 ล้านบาท ทั้งนี้ ทั้ง LTF และ RMF จะมียอดเข้ามามากในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ที่มา bangkokbiznews