การทำรีไฟแนนซ์

สั้นๆ ง่ายๆ การรีไฟแนนซ์ ก็คือการเปลี่ยนแหล่งเงินกู้ใหม่ อาจจะเป็นการขอกู้เพิ่มจากที่เดิม หรือการหาที่กู้ยืมใหม่เพื่อนำเงินส่วนนี้มาโปะยอดสิ่งที่ต้องผ่อนจ่ายค่างวด ซึ่งการทำรีไฟแนนซ์ ถือเป็นการสร้างสภาพคล่องของการใช้หนี้สินและเป็นการช่วยลดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่กำลังผ่อนทรัพย์สินแล้วเกิดความขัดข้องฝืดเคืองด้านการเงิน

การรีไฟแนนซ์ มีข้อดีคือจะช่วยสร้างสภาพคล่องด้านการเงินให้คุณได้ หากคุณเป็นลูกหนี้คนหนึ่งที่ไม่ต้องการให้มีประวัติทางการเงินเสียหาย การจัดรีไฟแนนซ์จะเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง สำหรับการทำรีไฟแนนซ์นั้น มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  • คุณมีภาระการชำระหนี้มากเกินไป กรณีนี้ คุณอาจจะเริ่มมีภาระการชำระหนี้หลายอย่างมาก และไม่สามารถหมุนเงินมาชำระได้ตามค่างวด จนดูท่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านการชำระหนี้สินกับสถาบันการเงินที่กู้ยืมมา และ อาจจะทำให้มีประวัติทางการเงินที่ด่างพร้อยได้ กรณีนี้จะเป็นปัญหาโดยเฉพาะหากคุณอาจจะจำเป็นจะต้องทำการกู้ยืมสินเชื่อจากธนาคารอีก การรีไฟแนนซ์อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งของคุณ
  • สินเชื่อที่คุณกู้มีดอกเบี้ยสูงเกินไป กรณีนี้ หากดอกเบี้ยเงินที่คุณกู้มาเดิมนั้นมีเปอร์เซ็นที่สูงจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมมาเพื่อซื้อบ้าน คอนโด รถยนต์ หรืออื่นๆ หากดอกเบี้ยยังคงมีอัตราสูงก็อาจจะทำให้คุณไม่สามารถหมุนเงินมาชำระค่างวดได้ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดประวัติเสียเพราะไม่สามารถชำระหนี้กับสถาบันการเงินได้ และ จะทำให้เกิดปัญหาบานปลายขึ้นในอนาคตได้

    ประกันภัยรถยนต์ ซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ที่ไหนดี

    การรีไฟแนนซ์อาจจะเป็นอีกวิธีที่สามารถช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นปัญหาส่วนนี้ไปได้ โดยการรีไฟแนนซ์สามารถช่วยลดดอกเบี้ย ทำให้การผ่อนชำระต่องวดมีจำนวนลดน้อยลง และ สามารถทำการผ่อนจ่ายในระยะเวลาที่นานขึ้น ทำให้คุณสามารถหมุนเวียนสร้างสภาพคล่องด้านการเงินของคุณได้โดยสามารถชำระหนี้ได้โดยไม่มีปัญหา

  • คุณมีภาระการผ่อนชำระรายเดือนที่สูงมาก หากคุณมีภารการผ่อนชำระรายเดือนที่มีค่างวดสูง นี่อาจจะทำให้คุณมีปัญหาในการหมุนเงินเพื่อนำมาชำระค่างวดแต่ละเดือน การรีไฟแนนซ์จะสามารถช่วยลดค่างวดการผ่อนชำระรายเดือนที่คุณต้องรับผิดชอบได้ โดยเมื่อคุณทำรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงิน (ไม่ว่าจะเป็นการทำรีไฟแนนซ์กับสถาบันเดิม หรือ สถาบันการเงินใหม่ก็ตาม) ให้ดูที่รายละเอียดว่าดอกเบี้ยจากการรีไฟแนนซ์ควรต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้เดิมอย่างน้อย 3%ถึงจะเป็นการดี ส่วนนี้เมื่อคุณได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ค่างวดในการผ่อนชำระแต่ละเดือนก็ลดลงตามไป และ คุณก็ยังจะสามารถผ่อนชำระเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ ทำให้มีเวลาการหมุนเงินนำมาใช้ได้

การทำรีไฟแนนซ์ และวิธีการ Refinance

การทำรีไฟแนนซ์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นการยาก แต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่รายละเอียด ข้อกำหนดเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และ ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ หากคุณใช้เวลาสักนิด สังเกตสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง ใช้เวลาศึกษารายละเอียดด้านการเงินให้ถี่ถ้วน คุณจะได้รับผลประโยชน์จากการทำรีไฟแนนซ์แน่นอน

ขอบคุณที่มา: www.krungsri.com