เปิดกองทุนใหม่เดือนกุมภาพันธ์

update รายการกองทุนใหม่ล่าสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มสัปดาห์แรกก็มีกองทุนใหม่เข้ามาประมาณ 12 กองทุน และในสัปดาห์นี้ยังเหลืออีก 10 กองทุนที่ยังไม่ถึงเวลาปิดการขาย ตอนนี้ยังคงให้นักลงทุนที่สนใจได้เข้าดูรายละเอียดและหนังสือชี้ชวนของกองทุนใหม่ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมในสัปดาห์นี้

เริ่มต้นจาก บลจ. กสิกรไทย ที่นำเสนอกองทุนใหม่เข้ามาในสัปดาห์นี้ถึง 4 กองทุน ตามติดมาด้วย บลจ.ธนชาต 3 กองทุน ส่วนของ บลจ.บัวหลวง บลจ.แอสเซท พลัส และ บลจ.กรุงศรี มีการออกกองทุนใหม่เข้ามาอย่างละ 1 กองทุน ดังนี้

  1. กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 7/13 บริษัทจัดการ บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 12 กุมภาพันธ์ 2556
  2. กองทุน ASP-STARS 5 Automotive Trigger 9/9 บริษัทจัดการ แอสเซท พลัส สิ้นสุดการขาย 12 กุมภาพันธ์ 2556
  3. กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BU บริษัทจัดการ กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  4. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CE บริษัทจัดการ กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  5. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BB บริษัทจัดการ กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  6. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BH บริษัทจัดการ กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  7. กองทุน T-Challenge7 บริษัทจัดการ ธนชาต สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  8. กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/1 บริษัทจัดการ ธนชาต สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  9. กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M18 – TFI6M18 บริษัทจัดการ ธนชาต สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  10. กรุงศรีตราสารหนี้ 6M54 – KFFIX6M54 บริษัทจัดการ กรุงศรี สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556

เปิดกองทุนใหม่เดือนกุมภาพันธ์