กองทุนเปิดใหม่ ต้นเดือน ธันวาคม 55

จากกองทุนใหม่ IPO สัปดาห์นี้ก็มีให้เห็นกันประปราย เริ่มต้นจากพี่ใหญ่ บลจ.กสิกรไทย นำเสนอกองใหม่รวดเดียว 3 กองทุน ตามติดมาด้วย บลจ.ธนชาต บลจ.ทิสโก้ และ บลจ.กรุงศรี ซึ่งกองทุนทั้งหมดเป็นกองทุนใหม่ สดๆ ร้อนๆ โดยเฉพาะ สัปดาห์นี้ก็มีกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ออกมาให้เห็นบ้างแล้ว คือของ บลจ.ธนชาต ด้วย น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวสำหรับการออมสัปดาห์นี้

โดย กองทุนเปิดใหม่ เดือนธันวาคม 2555 ในสัปดาห์นี้มีดังนี้

  • กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุด IPO วันที่ 14 ธันวาคม 2555
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M12 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุด IPO วันที่ 13 ธันวาคม 2555
  • กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M47 จาก บลจ. กรุงศรี สิ้นสุด IPO วันที่ 11 ธันวาคม 2555
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BL จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุด IPO วันที่ 11 ธันวาคม 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน BW จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุด IPO วันที่ 11 ธันวาคม 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน AU จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุด IPO วันที่ 11 ธันวาคม 2555
  • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #6 จาก บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุด IPO วันที่ 13 ธันวาคม 2555
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 52/12 จาก บลจ. บัวหลวง สิ้นสุด IPO วันที่ 11 ธันวาคม 2555
  • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุด IPO วันที่ 7 ธันวาคม 2555

กองทุนเปิดใหม่ ต้นเดือน ธันวาคม 55

นักลงทุนหน้าใหม่และผู้ชอบ ช๊อป กองทุนรวมไปครอง ลองหันมาดูกองทุนใหม่ๆ ที่กำลังเปิดขายในขณะนี้กันดูบ้าง น่าสนใจทีเดียว ดูข้อมูลล่าสุดที่…