กองทุนเปิดใหม่ปี 56 มาแรง

เหล่ากองทุนที่บริษัทจัดการต่างๆ เปิดขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในขณะนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2556

ปีใหม่นี้เปิดหลายกองทุนมากมาย โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมในประเทศไทย ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มเดือนมกราคม 2556 นี้มี 4 แห่งที่เปิดทำการขายในขณะนี้

กองทุนเปิดใหม่ เดือนมกราคม ปี 56

กองทุนเปิดใหม่ ข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ รวบรวมจากบริษัทที่มี ข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

  • – กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/13 จาก บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 8 มกราคม 2556
  • – กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BP จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556
  • – กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน BZ จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556
  • – กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BD จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556
  • – กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M14 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556
  • – กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 6 จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556