กองทุนบัวหลวงเปิดจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน

กองทุนบัวหลวงเปิดจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน TLOGIS ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน นี้้ ซึ่งนายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเปิดรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์ค โลจิสติคส์ (TLOGIS) จำนวน 176.3 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 11.35 บาท ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายนนี้

โดยหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ทั้งหมด ให้สิทธิ และเสนอขายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยอัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื้อเท่ากับ 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.7422 หน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งเป็นเม็ดเงินเพิ่มทุนประมาณสองพันล้านบาท

“เงินเพิ่มทุนที่ได้ในครั้งนี้จะนำมาซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้ามาตรฐานจำนวน 36 คูหา พื้นที่เช่ารวม 117,664 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ใน 5 ทำเลของโครงการไทคอน-โลจิสติคส์ พาร์ค กระจายอยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และอยุธยา”

นายสุทธิพงศ์ กล่าวต่อว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้กองทุน TLOGIS มีพื้นที่คลังสินค้าเพื่อหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 243,625 ตารางเมตร จากเดิมที่มีพื้นที่ 125,961 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้กองทุนมีโอกาสเพิ่มรายได้ และด้วยการบริหารจัดการที่ดี ในที่สุดก็จะเพิ่มโอกาสการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะออกมาในรูปของเงินปันผล ที่ผ่านมากองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว 11 ครั้ง คิดเป็นเงิน 2.2965 บาทต่อหน่วยลงทุน นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน