Monday, January 25, 2021

หลายๆ คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก MICE และหลายคนส่วนใหญ่ก็คิดว่า MICE ก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง แต่ทำไมถึงต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกี่ยวกับธุรกิจอื่นได้หรือไม่ ความสงสัยนี้ ผมเลยต้องค้นคว้าข้อมูลนำมาเขียนทำความเข้าใจในความเข้าใจของตัวเองอีกรอบ โดยก่อนนั้นเริ่มตั้งแต่การรู้จักกับธุรกิจ MICE โดยเนื้อหาอาจยังไม่ครอบคลุม เท่าที่ควร วันนี้เลยต้องขออีกรอบ เกี่ยวกับ บทความ MICE วันนี้

จากปีที่แล้วและหลายปีก่อนนั้น มีการรณรงค์ธุรกิจ MICE กันมาก โดยทางททท. สำนักงานภาคใต้เขต 4 ภูเก็ต ผนึกกำลังหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดโครงการ “MICE in Green” ดึงตลาดประชุมสัมมนาเข้าอันดามัน ส่วนตลาดต่างประเทศได้แค่กรุ๊ปไม่ใหญ่ 100-200 คนเท่านั้น ทั้งๆ ที่ภูเก็ตมีศักยภาพสูง แต่ขาดศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับคนจำนวนมากได้ ขณะที่ศูนย์ประชุมฯยังริบหรี่สร้างไม่ได้แม้ดันมากว่าสิบปีก็ตาม ได้แต่กลุ่มเล็กเหตุไม่มีศูนย์ประชุมฯใหญ่ๆ

ด้านตลาดท่องเที่ยวและการประชุมบนเกาะสมุย แหล่งท่องเที่ยวอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต วันนี้จะเริ่มผงกหัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่า ผลพวงจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น แถมซ้ำด้วยค่าครองชีพบนเกาะสมุยที่ค่อนข้างสูง บวกกับการแข่งขันที่รุนแรงจากจำนวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้น ว่ากันว่าปัจจุบันมีโรงแรมเปิดให้บริการบนเกาะสมุยมากกว่า 400 แห่ง มีหลายแห่งเตรียมจ่อคิวเปิดให้บริการมากขึ้น ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวและการประชุมของเกาะสมุยนาทีนี้จึงฟื้นตัวได้ไม่เต็มร้อย

ผู้คนไม่ค่อยสนใจ MICE

เข้าใจ MICE ได้กล่าวถึงหัวข้อหลักๆ 4 อย่างไว้อย่างน่าฟัง แต่เป็นโครงการใหญ่ ซึ่งหลายๆ ส่วนหัวข้อ ต้องใช้สถานที่และกำลังคนเป็นอย่างมาก ทำให้ MICE เข้าถึงคนทั่วไปได้ยาก แต่คิดว่ามีการเจาะกลุ่มนักธุรกิจ องค์กรใหญ่ๆ ไว้มากกว่าคนทั่วไปจะเข้าถึงได้

M=Meeting เป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร โดยจะเป็นการประชุมเฉพาะกิจ หรือวางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Association Meeting เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่มบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปจะมีการจัดสัมมนากลุ่มย่อยและการจัดนิทรรศการขนาดเล็กด้วย ใช้เวลาในการเตรียมงานอย่างน้อย 1 ปี และ Corporate Meeting เป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลที่มาจากองค์กรเดียวกันหรือเครือเดียวกัน ซึ่งอาจจะมาจากประเทศเดียวกัน ภูมิภาคเดียวกัน หรือหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก โดยใช้เวลาในการเตรียมงานน้อยกว่า Association Meeting คือใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี และมีขนาดงานเล็กกว่า Association Meeting

ทำไม MICE ถึงเกี่ยวกับ ธุรกิจท่องเที่ยว

I=Incentive การจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ โดยบริษัทผู้ให้รางวัลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

C=Convention การประชุมของกลุ่มบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกัน หรือสมาคมวิชาชีพเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเ็ห็น โดยมีผู้เข้าประชุมระหว่าง 300-15,000 คน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 850 คน ใช้เวลาในการเตรียมการไม่น้อยกว่า 2 ปี และส่วนใหญ่เป็นการจัดโดยสมาคมระดับนานาชาติ ซึ่งรูปแบบการจัดแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

  • 1. การจัดประชุมแบบหมุนเวียนตามประเทศสมาชิก โดยมากใช้วิธีการเวียนตามตัวอักษรและตามภูมิภาค
  • 2. การประมูลเพื่อเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงาน ประเทศสมาชิกที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจะจัดส่งตัวแทนของสมาคมเข้าร่วมประมูล ซึ่งในกรณีจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐและเอกชน เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเตรียมงานนาน

mice Meetings, incentives, conferencing, exhibitions

E=Exhibition งานแสดงสินค้าหรือบริการเพื่อขายให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเปิดให้ผู้เข้าชมทั่วไปได้เข้าร่วมงานด้วย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Trade Show: เป็นการแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ และ Consumer Show: เป็นการแสดงสินค้าที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้ เป็นการขยายโอกาศทางการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค

ธุรกิจ MICE ทั้ง 4 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน แต่ทั้งนี้ธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มก็มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จึงเป็นที่น่าสนใจและติดตามเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในธุรกิจนี้ หรือบุคคลผู้สนใจในธุรกิจและมองหาโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจด้วยกัน

ดังจะเห็นได้ว่า MICE หากตัด E ออกจะเห็นแต่ การประชุม การประชุม และก็การประชุม ซึ่งดังความเห็นผมโดยส่วนตัวแล้ว ไม่ค่อยชอบ มีแต่คุยๆ ประชุมๆ แต่สุดท้าย พอออกจากห้องประชุมก็ทิ้งก็ลืมกันหมด น้อยคนนักที่จะเอาไปต่อยอดได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจ MICE ยังห่างไกลแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือ ยกเว้นกลุ่ม E หรือ Exhibition ที่ยังพอมีคนทั่วไปเข้าถึงได้บ้าง

ดังนั้นแล้วจากแนวคิดทั้งหลายทั้งปวง ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเลยว่า MICE จะเฟื่องฟูดังโครงการที่กล่าวๆ มามากแค่ไหน โดยส่วนใหญ่แล้ว ธุรกิจนี้ผู้จัดเองก็ต้องมีงบประมาณสูงและต้องเตรียมสถานที่อันกว้างใหญ่ โอ่โถง ให้เป็นเหมือนลักษณะนานาชาติ ซึ่งหากเอ่ยถึงนานาชาติ ก็ต้องเรียกว่า ยิ่งใหญ่ เฉพาะกลุ่ม

อ้างอิง ธุรกิจ MICE อ้างอิงจาก บทความจากนิตยสาร MICE Magazine ม.ร.ว. วไลวัฒนา สวัสดิ-ชูโตComments are closed.

SPVI เปิดจองวันแรกคึกคัก

SPVI เปิดจองวันแรกคึกคัก

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล เป็นปลื้มหลังเปิดขายไอพีโอ SPVI วันแรก นักลงทุนตอบรับคึกคัก เชื่อเพราะมั่นใจเป็นหุ้นพื้นฐานดี อนาคตสดใน ลูกค้ามั่นใจสินค้า Apple มีคุณภาพ เล็งขยายกลุ่มลูกค้าองค์กรเสริมความแข็งแกร่ง ควบคู่ลูกค้ารายย่อย มั่นใจหุ้นขายหมดแน่หลังเปิดจองในวันที่ 11-13 ธ.ค.56

กองทุนเปิดใหม่กันยายน 56

กองทุนเปิดใหม่กันยายน 56

สำหรับกองทุนรวมที่เปิดใหม่และประกาศ IPO ไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 56 โดยหลายกองสิ้นสุดการขายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 56 นับรวมแล้ว ปิดการขายที่ 4 กันยายน 56 รวมกองทุนรวมทั้งหมดประมาณ 8 กองทุน แต่อาจจะมีมาเรื่อยๆ

กองทุนใหม่น่าลงทุนสัปดาห์นี้

กองทุนใหม่น่าลงทุนสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้หลักจากห่างหายไปหลายวัน ก็กลับมาพบกันอีกครั้ง กับ update กองทุนใหม่ สำหรับสัปดาห์นี้ มีเกิดกองทุนรวมที่มีการออก ipo มาใหม่ๆ หลายกอง และมีบางกองก็มีการ Roll Back เพิ่มมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราผลตอบแทนที่ได้ก็คุ้มค่ามากๆ ด้วยระยะเวลาการลงทุนแบบสั้นๆ แค่ 3 เดือน […]

มีนาคม 56 มีกองทุนใหม่เกิดขึ้นมากมาย

มีนาคม 56 มีกองทุนใหม่เกิดขึ้นมากมาย

ช่วงเดือนมีนาคม 56 เดือนเดียวมีกองทุนเกิดใหม่มากกว่า 50 กองทุนเข้าไปแล้ว และคาดว่าน่าจะมีเกิดมากกว่านั้น เนื่องจากการแข่งขันรุนแรงในตลาดเงินตลาดทุน โดยเฉพาะกองทุนรวมที่ออกมาใหม่ นำเสนอแข่งขันดุเดือดให้แก่เหล่านักลงทุนทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าได้เลือกช๊อปกันอย่างสะใจ โดยเฉพาะ บริษัทจัดการใหญ่ๆ หลายแห่งนำเสนอกองทุนที่เป็นทางเลือกการออมเงินแก่นักลงทุน