Friday, September 24, 2021

หลายๆ คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก MICE และหลายคนส่วนใหญ่ก็คิดว่า MICE ก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง แต่ทำไมถึงต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกี่ยวกับธุรกิจอื่นได้หรือไม่ ความสงสัยนี้ ผมเลยต้องค้นคว้าข้อมูลนำมาเขียนทำความเข้าใจในความเข้าใจของตัวเองอีกรอบ โดยก่อนนั้นเริ่มตั้งแต่การรู้จักกับธุรกิจ MICE โดยเนื้อหาอาจยังไม่ครอบคลุม เท่าที่ควร วันนี้เลยต้องขออีกรอบ เกี่ยวกับ บทความ MICE วันนี้

จากปีที่แล้วและหลายปีก่อนนั้น มีการรณรงค์ธุรกิจ MICE กันมาก โดยทางททท. สำนักงานภาคใต้เขต 4 ภูเก็ต ผนึกกำลังหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดโครงการ “MICE in Green” ดึงตลาดประชุมสัมมนาเข้าอันดามัน ส่วนตลาดต่างประเทศได้แค่กรุ๊ปไม่ใหญ่ 100-200 คนเท่านั้น ทั้งๆ ที่ภูเก็ตมีศักยภาพสูง แต่ขาดศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับคนจำนวนมากได้ ขณะที่ศูนย์ประชุมฯยังริบหรี่สร้างไม่ได้แม้ดันมากว่าสิบปีก็ตาม ได้แต่กลุ่มเล็กเหตุไม่มีศูนย์ประชุมฯใหญ่ๆ

ด้านตลาดท่องเที่ยวและการประชุมบนเกาะสมุย แหล่งท่องเที่ยวอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต วันนี้จะเริ่มผงกหัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่า ผลพวงจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น แถมซ้ำด้วยค่าครองชีพบนเกาะสมุยที่ค่อนข้างสูง บวกกับการแข่งขันที่รุนแรงจากจำนวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้น ว่ากันว่าปัจจุบันมีโรงแรมเปิดให้บริการบนเกาะสมุยมากกว่า 400 แห่ง มีหลายแห่งเตรียมจ่อคิวเปิดให้บริการมากขึ้น ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวและการประชุมของเกาะสมุยนาทีนี้จึงฟื้นตัวได้ไม่เต็มร้อย

ผู้คนไม่ค่อยสนใจ MICE

เข้าใจ MICE ได้กล่าวถึงหัวข้อหลักๆ 4 อย่างไว้อย่างน่าฟัง แต่เป็นโครงการใหญ่ ซึ่งหลายๆ ส่วนหัวข้อ ต้องใช้สถานที่และกำลังคนเป็นอย่างมาก ทำให้ MICE เข้าถึงคนทั่วไปได้ยาก แต่คิดว่ามีการเจาะกลุ่มนักธุรกิจ องค์กรใหญ่ๆ ไว้มากกว่าคนทั่วไปจะเข้าถึงได้

M=Meeting เป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร โดยจะเป็นการประชุมเฉพาะกิจ หรือวางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Association Meeting เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่มบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปจะมีการจัดสัมมนากลุ่มย่อยและการจัดนิทรรศการขนาดเล็กด้วย ใช้เวลาในการเตรียมงานอย่างน้อย 1 ปี และ Corporate Meeting เป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลที่มาจากองค์กรเดียวกันหรือเครือเดียวกัน ซึ่งอาจจะมาจากประเทศเดียวกัน ภูมิภาคเดียวกัน หรือหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก โดยใช้เวลาในการเตรียมงานน้อยกว่า Association Meeting คือใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี และมีขนาดงานเล็กกว่า Association Meeting

ทำไม MICE ถึงเกี่ยวกับ ธุรกิจท่องเที่ยว

I=Incentive การจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ โดยบริษัทผู้ให้รางวัลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

C=Convention การประชุมของกลุ่มบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกัน หรือสมาคมวิชาชีพเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเ็ห็น โดยมีผู้เข้าประชุมระหว่าง 300-15,000 คน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 850 คน ใช้เวลาในการเตรียมการไม่น้อยกว่า 2 ปี และส่วนใหญ่เป็นการจัดโดยสมาคมระดับนานาชาติ ซึ่งรูปแบบการจัดแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

  • 1. การจัดประชุมแบบหมุนเวียนตามประเทศสมาชิก โดยมากใช้วิธีการเวียนตามตัวอักษรและตามภูมิภาค
  • 2. การประมูลเพื่อเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงาน ประเทศสมาชิกที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจะจัดส่งตัวแทนของสมาคมเข้าร่วมประมูล ซึ่งในกรณีจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐและเอกชน เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเตรียมงานนาน

mice Meetings, incentives, conferencing, exhibitions

E=Exhibition งานแสดงสินค้าหรือบริการเพื่อขายให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเปิดให้ผู้เข้าชมทั่วไปได้เข้าร่วมงานด้วย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Trade Show: เป็นการแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ และ Consumer Show: เป็นการแสดงสินค้าที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้ เป็นการขยายโอกาศทางการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค

ธุรกิจ MICE ทั้ง 4 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน แต่ทั้งนี้ธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มก็มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จึงเป็นที่น่าสนใจและติดตามเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในธุรกิจนี้ หรือบุคคลผู้สนใจในธุรกิจและมองหาโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจด้วยกัน

ดังจะเห็นได้ว่า MICE หากตัด E ออกจะเห็นแต่ การประชุม การประชุม และก็การประชุม ซึ่งดังความเห็นผมโดยส่วนตัวแล้ว ไม่ค่อยชอบ มีแต่คุยๆ ประชุมๆ แต่สุดท้าย พอออกจากห้องประชุมก็ทิ้งก็ลืมกันหมด น้อยคนนักที่จะเอาไปต่อยอดได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจ MICE ยังห่างไกลแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือ ยกเว้นกลุ่ม E หรือ Exhibition ที่ยังพอมีคนทั่วไปเข้าถึงได้บ้าง

ดังนั้นแล้วจากแนวคิดทั้งหลายทั้งปวง ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเลยว่า MICE จะเฟื่องฟูดังโครงการที่กล่าวๆ มามากแค่ไหน โดยส่วนใหญ่แล้ว ธุรกิจนี้ผู้จัดเองก็ต้องมีงบประมาณสูงและต้องเตรียมสถานที่อันกว้างใหญ่ โอ่โถง ให้เป็นเหมือนลักษณะนานาชาติ ซึ่งหากเอ่ยถึงนานาชาติ ก็ต้องเรียกว่า ยิ่งใหญ่ เฉพาะกลุ่ม

อ้างอิง ธุรกิจ MICE อ้างอิงจาก บทความจากนิตยสาร MICE Magazine ม.ร.ว. วไลวัฒนา สวัสดิ-ชูโตComments are closed.

ความจริงเกี่ยวกับ สาหร่ายทอดกรอบ

ความจริงเกี่ยวกับ สาหร่ายทอดกรอบ

ผมชอบกิน สาหร่ายทอดกรอบ ก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้วางขายตามห้างสะดวกซื้อ ผมมักจะไปซื้อกินแถวๆ จังหวัดใกล้ทะเล เค้าทอดได้อร่อยเหาะ กินมาก็นานหลายปีแล้ว แต่พอมาเจอเรื่องใน fw mail เข้าถึงกับแทบกระเดือกเจ้าสาหร่ายนี่แทบไม่ลง นี่เราเป็นอะไรไป

ปั่นน้ำผลไม้ ดื่มบำรุงสายตา

ปั่นน้ำผลไม้ ดื่มบำรุงสายตา

ผักและผลไม้หลากชนิดนำมาปั่นกลายเป็นเครื่องดื่มสำหรับบำรุงสายตา เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ แม้จะมีส่วนผสมให้ต้องเตรียมมากถึง 17 ชนิด โปรดอย่าถอดใจ เพราะส่วนผสมทั้งหมดนั้นเมื่อนำมาปั่นผสมกันแล้วเสมือนเป็นการเติมสารอาหาร ที่มีคุณประโยชน์มากมายสู่ร่างกาย โดยจะขอยกตัวอย่างสรรพคุณของส่วนผสมบางชนิด อย่าง เมล็ดแฟลกซ์ แหล่งรวมของกรดไขมันที่จำเป็นอย่าง โอเมกา 3

The Body Combat

The Body Combat

สำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังมองหาวิธีการออกกำลังกายแบบใหม่ๆ ได้เผาผลาญแคลอรีด้วยการออกกำลังกาย ขอนำเสนอรูปแบบการออกกำลังกายที่สนุกสนาน ใช้แรงกำลังดี แถมยังช่วยบริหารกล้ามเนื้อแทบทุกส่วนของร่างกายในคราวเดียวค่ะ บอดี้ คอมแบท (Body combat) เป็นชื่อเรียกการออกกำลังกายแบบแอโรบิคชุดนี้